Laboratórny informačno-manažérsky systém – LIMS

Väčšina multi-projektových výskumných laboratórií (ako sú zdielané laboratória) sa pokúša vysporiadať s registráciou, sledovaním, integráciou a monitorovaním vzoriek a ich analýz. Keďže tieto údaje obsahujú osobné informácie, zabezpečené úložisko a prístup má vysokú prioritu aj kvôli novým európskym právnym predpisom. Na zvládnutie týchto výziev sme vyvinuli webový systém riadenia informácií v laboratóriu (LIMS) optimalizovaný pre…

Read More

SnakeLines: integrovaná sada výpočtových postupov pre párové sekvenačné čítania

Úvod Rozvoj sekvenačných technológií so širokou paralelnou priepustnosťou dát umožnil laboratóriám po celom svete analyzovať fragmenty DNA rôznych organizmov. Avšak samotné použitie sekvenačných dát často znemožňujú dve prekážky. Po prvé, spracovanie DNA dát a ich interpretácia je často náročnou činnosťou pre výskumníkov a klinických pracovníkov s obmedzenými znalosťami informatiky. Po druhé, pre rôznorodosť dostupného bioinformatického…

Read More

Dante – genotypizácia krátkych tandemových opakovaní

Krátke tandemové opakovania (STR) sú úseky opakujúcej sa DNA, v ktorej sú krátke sekvencie, typicky tvorené 2-6 nukleotidmi, opakované niekoľkokrát po sebe. STR sú veľmi relevantné v molekulárno-genetických aplikáciách – niektoré STR priamo spôsobujú rôzne genetické poruchy. Dante je algoritmus pre genotypizáciu a charakterizáciu aliel STR, založený na sekvenčných čítaniach pochádzajúcich z miest okolo daných…

Read More

GenomeScreen – test pre detekciu variantov v počte kópií úseku DNA

GenomeScreen bol vyvinutý spoločnosťou Geneton ako cenovo dostupný detekčný test pre odhalenie variantov v počte kópií úseku DNA. Obvykle sa predpisuje, keď existuje nejaké podozrenie na patogénny varianrt buď podľa skríningu, alebo abnormálnom fenotype, ale môže byť tiež vykonaný na požiadanie. GenomeScreen je skvelou náhradou za konvenčnejšiu cytogenetickú analýzu metódami založenými na mikročipoch (aCGH), pretože…

Read More

Anotácia variantov s filtrovaním a prioritizáciou

Analyses based on massively paralel sequencing detect vast amounts of variants, while only few are responsible for traits of interest. Successful indentification of these few variants requires annotation with various features, especially function prediction score and conservation score. Different annotation data is scattered across various databases, which makes manual annotation a time-consuming and tedious process.

Read More