Poskytujeme profesionálne bioinformatické služby spracovania genomických, transkriptomických a metagenomických údajov, prispôsobené na mieru Vášho projektu.

Naše skúsenostiKontaktujte nás

 

Detekcia a interpretácia genomickej variability (ľudský aj iné genómy)

 • Štrukturálne varianty
 • SNP, indely
 • Krátke tandemové opakovania

Zmesné vzorky (metagenomika, 16S / ITS variabilita)

 • Určenie kompozície zmesnej vzorky
 • Kvantifikácia ich zastúpenia
 • Kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie analyzovaných komunít

Génová expresia (Homo sapiens a iné druhy)

 • Detekcia aktívnych transkriptov
 • Skladanie transkriptómu
 • Porovnanie expresie analyzovaných vzoriek

Detekcia a anotácia vírusov

 • Detekcia známych vírusov a patogénov
 • Skladanie a anotácia nových vírusov
 • Určenie virálnej kompozície analyzovanej vzorky

Analýzy šité na mieru

 • Návrh a realizácia štúdie
 • Štatistické vyhodnotenie výsledkov
 • Návrh a realizácia nových výpočtových postupov podľa potrieb štúdie
 • Vývoj podporných nástrojov a aplikácií

Dátové analýzy

 • Vývoj predikčných modelov modernými metódami strojového učenia a umelej inteligencie
 • Štatistické testovanie jednorozmerých a viacrozmerných dát
 • Štatistické hľadanie vzťahov medzi dátami, kovariancie a korelácie, lineárne a nelineárne závislosti
 • Komplexná analýza a vizualizácia viacrozmerných dát