Spoločnosť Geneton s.r.o. prevádzkuje genetické laboratórium v Bratislave, ktoré bolo v roku 2020 akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy ISO/IEC 17025: 2017. Toto laboratórium je v zmysle rozsahu akreditácie spôsobilé PCR analýzou vykonávať stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu a príbuzenského vzťahu v biologických materiáloch humánneho pôvodu ako aj vykonávať stanovenie sekvencie DNA (Sangerovo sekvenovanie). Osvedčenie a Rozsah akreditácie sú uvedené nižšie.

 

Rozsah akreditácie