Anonymné testy otcovstva

Testovanie otcovstva analýzou DNA sa stalo rutinným postupom pri preukazovaní vzťahu biologický otec – dieťa. V prípade akýchkoľvek pochybností o biologickom otcovstve, či už na strane potenciálneho otca, matky, či dieťaťa, je možné tento vzťah potvrdiť, resp. vyvrátiť prakticky so 100 % istotou.

Bioinformatické analýzy

Z množstva skúseností v oblasti biológie, štatistiky a bioinformatiky sa dnes orientujeme najmä na využitie sekvenačných údajov v klinickej diagnostike, analýzu variantov, vírusov a transkriptomické analýzy. V našich službách ale nechýbajú ani analýzy a nástroje dizajnované na mieru.

Genetické testy

Pri klinickej diagnostike využívame modernú technológiu sekvenovania novej generácie (NGS), ako aj štandardné metódy fragmentovej analýzy prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. V Genetone sa môžete poradiť s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v týchto oblastiach.