Geneton vyvinul neinvazívnu metódu na získanie dôležitých informácií o štrukturálnych zmenách plodu na základe vzorky materskej krvi, zvaný NIPT Test. Metóda nepredstavuje žiadne riziko pre plod alebo pre matku, preto predstavuje bezpečnú alternatívu tradične používaných invazívnych metód.

Skorá verzia NIPT testu z roku 2015 bola zameraná na detekciu celých chromozómových aneuploidií, predovšetkým trizómiu chromozómov 13 (Patauov syndróm), 18 (Edwarsov syndróm) a 21 (Downov syndróm). Odvtedy tím Geneton vynakladá obrovské úsilie na to, aby bol test spoľahlivejší a rozšíril jeho limity na zachytenie gonozomálnych a sub-chromozomálnych aberácií. Na základe vylepšených metód boli v roku 2017 vydané 2 rozšírené testy.