V prípade akýchkoľvek otázok volajte (počas pracovných dní) na tel. číslo +421 908 29 77 26.

 

Testovanie otcovstva analýzou DNA sa stalo rutinným postupom pri preukazovaní vzťahu biologický otec – dieťa. V prípade akýchkoľvek pochybností o biologickom otcovstve, či už na strane potenciálneho otca, matky, či dieťaťa, je možné tento vzťah potvrdiť, resp. vyvrátiť prakticky so 100 % istotou. Otcovstvo vieme potvrdiť prenatálne (pred narodením dieťaťa, od 10. týždňa tehotenstva) aj postnatálne (v ktoromkoľvek veku života potomka). Postnatálne testy otcovstva sú v našom laboratóriu akreditované podľa normy ISO/IEC 17025: 2017.

Priebeh vyšetrenia

Každý človek má vo svojej DNA jednu verziu genetického markera (alelu) od matky a jednu od otca. Na základe ich identifikácie je možné priamym porovnaním zistiť, či testovaný muž je alebo nie je biologickým otcom dieťaťa.

Na laboratórnu analýzu vzoriek sa používajú štandardizované sady chemikálií a laboratórne prístroje vybavené počítačovými softvérmi na analýzu špecifických genetických oblastí (markerov), ktoré každý jedinec dedí od svojich biologických rodičov v pomere 1 : 1. Technologickou vyspelosťou používaných technológií pri analýze vieme otcovstvo potvrdiť s istotou 99,9 %. Vylúčenie otcovstva vieme preukázať s presnosťou 100 %.

Testy otcovstva v praxi nevyužívajú iba podozrievaví či podvedení muži. Využívajú sa aj pri uplatňovaní dedičských nárokov, napríklad ak žena otehotnela práve v čase výmeny životných partnerov a chce mať istotu, ktorý z nich je biologickým otcom dieťaťa. DNA testy otcovstva sa využívajú aj pri identifikácii telesných pozostatkov.

Odber sa vykonáva v pohodlí domova pomocou sady, ktorú vám zašleme, podľa priloženého postupu.

Druhy testov

 1. Testy otcovstva pred narodením dieťaťa – potvrdenie otcovstva z krvi tehotnej ženy, pred narodením dieťaťa. Odber krvi je možné absolvovať po ukončenom 10. týždni gravidity (na odber sa treba vopred objednať). Približne v 10 % prípadov nie je z biologických príčin vzorky stanoviť výsledok ihneď a odber je potrebné opakovať s odstupom 14 dní. Opakovanie analýzy je bezplatné.
  1. Informatívny test otcovstva
   Je vhodný iba pre tehotné ženy s plodom mužského pohlavia. V prípade, že tehotná pohlavie plodu nepozná, je možné najskôr absolvovať test pohlavia plodu. Test pri analýze využíva Y-chromozómové markery (Y-STR), preto ho nie je možné využiť, ak ako potenciálni biologickí otcovia prichádzajú do úvahy muži z rodiny (napr. bratia, otec a syn, strýko a synovec a pod.). Štandardne sa analyzuje jedna vzorka od tehotnej ženy a jedna vzorka od potenciálneho biologického otca plodu. Test je možné urobiť aj z neštandardného materiálu – zo žuvačky, ohorku, nechta, zubnej kefky, holiaceho strojčeka a pod.
  2. Univerzálny test otcovstva
   Je určený pre tehotné ženy s plodom ženského aj mužského pohlavia alebo keď ešte pohlavie plodu nie je známe. Test nie je možné využiť, ak ako potenciálni biologickí otcovia prichádzajú do úvahy muži z rodiny (napr. bratia, otec a syn, strýko a synovec a pod.). Štandardne sa analyzuje jedna vzorka od tehotnej ženy a jedna vzorka od potenciálneho biologického otca plodu.
 2. Testy otcovstva už narodených detí – potvrdenie alebo vylúčenie otcovstva po narodení dieťaťa. Odber sa vykonáva odberovými vatovými tyčinkami a je úplne bezbolestný.
  1. Anonymný test otcovstva
   Odbery sú realizované klientom na nami zaslané odberové tyčinky. Štandardne sa analyzuje jedna vzorka od matky, jedna vzorka od dieťaťa a jedna vzorka od potenciálneho biologického otca. Vzorka od matky však nie je nevyhnutná na úspešnú realizáciu testu.
  2. Súdnoznalecký test otcovstva
   Odbery sú realizované pod dohľadom súdneho znalca, ktorý jednoznačne overí a potvrdí ich autenticitu a ručí za zachovanie maximálnej diskrétnosti. Tento test je možné použiť ako dôkaz pri súdnom konaní. Štandardne sa analyzuje jedna vzorka od matky, jedna vzorka od dieťaťa a jedna vzorka od potenciálneho biologického otca.

Výstupy testov

 1. Pre všetky typy testov je súčasťou výsledkového reportu vybraný súbor identifikovaných alel v tabuľkovej podobe, ktoré môžu slúžiť na laické zhodnotenie otcovstva (stačí nájsť kombináciu jednej z identifikovaných alel matky a jednej z identifikovaných alel otca v dvojici identifikovaných alel dieťaťa pre každý z analyzovaných genetických markerov);
 2. v prípade informatívneho prenatálneho testu otcovstva hodnotou vyjadrujúcou frekvenciu haplotypu identifikovaného u dieťaťa v celosvetovej databáze Y-STR haplotypov – YHRD (spravidla > 1 : 1000);
 3. v prípade univerzálneho prenatálneho testu otcovstva matematické stanovenie pravdepodobnosti otcovstva testovaného muža k dieťaťu v podobe údajov označených ako pravdepodobnosť otcovstva (spravidla > 99,9 %);
 4. v prípade postnatálnych testov otcovstva matematicky stanovenú hodnotu kombinovaného indexu paternity (CPI), ktorý udáva, koľkokrát je pravdepodobnejšie, že testovaný muž je biologickým otcom dieťaťa v porovnaní s pravdepodobnosťou, že ním je muž náhodne vybraný z populácie (spravidla > 1 : 1000);
 5. v prípade postnatálnych testov otcovstva matematické stanovenie pravdepodobnosti otcovstva testovaného muža k dieťaťu v podobe údajov označených ako pravdepodobnosť otcovstva (W), ktorá udáva percentuálnu pravdepodobnosť, že analyzovaný muž je biologickým otcom testovaného dieťaťa (spravidla > 99,9 %).

Často kladené otázky

Z čoho sa dajú testy otcovstva urobiť?

V prípade testov otcovstva pred narodením sa od testovaných osôb vyžaduje čerstvý odber krvi. Na odber krvi je potrebné sa vopred objednať.

V prípade testov narodených detí otcovstva sa odber vzoriek štandardne realizuje bezbolestným sterom bukálnej sliznice, pri ktorom sa vatovou tyčinkou (zasiela Geneton) niekoľkokrát zotrie vnútorná strana líca, tyčinka sa nechá vysušiť a takto získaný materiál sa vloží do nárazuvzdorného obalu a pošle na spracovanie do laboratória.

V prípade, že to daný typ testu umožňuje a nie je možné získať biologický materiál na analýzu štandardným spôsobom, je možné test otcovstva urobiť aj z neštandardných materiálov, ako sú napr. žuvačka, cigaretový ohorok, necht a pod. Tento materiál si však vyžaduje individuálny prístup a pri analýze neštandardných vzoriek nie je možné zaručiť úspešné získanie DNA profilu vhodného na realizáciu testu. V prípade požiadavky na spracovanie neštandardného typu vzoriek sa treba vopred informovať.

Sú testy zaručene anonymné?

Odberový set poskytujeme bezplatne po zaslaní vašich kontaktných údajov na e-mailovú adresu testy@geneton.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 297 726. Ak by ste preferovali osobné vyzdvihnutie odberového setu, termín a miesto stretnutia si dohodnite vopred prostredníctvom uvedených kontaktov.

Ako získať odberový set na univerzálny test otcovstva?

Odberový set poskytujeme bezplatne po zaslaní vašich kontaktných údajov na e-mailovú adresu testy@geneton.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 297 726. Ak by ste preferovali osobné vyzdvihnutie odberového setu, termín a miesto stretnutia si dohodnite vopred prostredníctvom uvedených kontaktov.

Aké sú ceny testov otcovstva v prípade štandardných a neštandardných podmienok odberu vzoriek?

Pri zachovaní svetových štandardov a použití celosvetovo využívaných testovacích setov a prístrojov ponúkame testy otcovstva v štandardnej verzii podľa cenníka. Odber vzoriek je realizovaný na nami odporučených odberových miestach, resp. nami dodanými odberovými súpravami.

Štandardná časová náročnosť analýzy pri testoch otcovstva je definovaná ako počet pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení vzoriek a uhradení ceny za test do dňa zaslania výsledkového reportu. Môže sa líšiť v závislosti od typu testu a prípadne aj typu vzoriek zaslaných na analýzu (štandardná/neštandardná).