Testy otcovstva PRED narodením dieťaťa

Test Cena s DPH Doba
Poznámka
Informatívny test otcovstva (štandardná vzorka) 480 € 10 dní v prípade mužského pohlavia plodu
Každý ďalší potenciálny otec (informatívny test) 120 € PRÍPLATOK k cene testu
Univerzálny test otcovstva (štandardná vzorka) 1500 € 20 dní v prípade oboch pohlaví

Testy otcovstva PO narodení dieťaťa (akreditovaná metóda)

Test Cena s DPH Doba Poznámka
Anonymný test otcovstva (štandardná vzorka – vatová tyčinka) 175 € 5 dní
Anonymný test otcovstva (neštandardná vzorka) 224 €
Príplatok za neštandardnú vzorku 49 € PRÍPLATOK k cene testu
Každé ďalšie dieťa/potenciálny otec 66 € PRÍPLATOK k cene testu
Expresná analýza (anonymný test otcovstva) 59 € 3 dní PRÍPLATOK k cene testu
Súdnoznalecký test otcovstva (štandardná vzorka) 425 € 20 dní

Sangerovo sekvenovanie DNA (akreditovaná metóda)

Test Cena s DPH Doba Poznámka
Analýza 1 vzorky s 1 primerom na vyžiadanie 5 dní
Prečistenie 1 vzorky (pre 1 primer) s použitím ExoSAP na vyžiadanie PRÍPLATOK k cene testu

Identifikačné DNA testy (akreditovaná metóda)

Test Cena s DPH Doba Poznámka
Expresný príplatok 59 € 3 dní
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu (štandardná vzorka – vatová tyčinka) 66 € 5 dní
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu (neštandardná vzorka) 115 €
Test identity dvoch vzoriek (štandardná vzorka – vatová tyčinka) 149 € 5 dní
Test identity dvoch vzoriek (neštandardná vzorka) 198 €
Test jednovaječnosti dvojčiat (štandardná vzorka – vatová tyčinka) 149 € 5 dní
Test jednovaječnosti dvojčiat (neštandardná vzorka) 198 €

Diagnostické testy

Test Cena s DPH Doba Poznámka
MiniExome test* 1700 € 20 dní test na dedičné ochorenia
ExomeSeq test 2500 € 20 dní test na dedičné ochorenia
GenoScan NGS** 475 € 10 dní identifikácia chromozómových a subchromozómových porúch
*Expresný príplatok 1200 € 10 dní za vyššie uvedené vyšetrenia MiniExome test
**Expresný príplatok 300 € 5 dní za vyššie uvedené vyšetrenia GenoScan NGS