Už počas štúdia na magisterskom stupni dosahoval nadpriemerné študijné výsledky, čoho dôkazom je aj to, že sa mu podarilo za diplomovú prácu získať cenu rektora Univerzity Komenského. Štúdium PhD. ukončil v roku 2010. V súčasnosti vedie laboratórium genomiky a bioinformatiky. Okrem výskumu poskytuje laboratórium servisné sekvenačné analýzy s použitím 1. generácie automatizovaných sekvenátorov. Podieľal sa na vytvorení genomickej podjednotky v projekte BITCET. Venuje sa aj pedagogickej činnosti – vyučuje predmety počítače v biológii, bioinformatika, pokročilé metódy v molekulárnej biológii a iné.

Jeho dlhodobá orientácia na sekvenovanie DNA ho už dlhšie vedie k špecializácii na v súčasnosti najvýznamnejšiu metódu sekvenovania novej generácie (next generation sequencing). V oblasti výskumu sa dlhodobo venuje neinvazívnej prenatálnej diagnostike.

Je autorom alebo spoluautorom 38 publikácií vedených v databáze PubMed, ktoré boli citované 239-krát. Jeho h-index je 9.