V spoločnosti Geneton vedie tím odborných pracovníkov zodpovedných za bioinformatický výskum a vývoj, ako aj nasadenie získaných metodík do klinickej praxe. Aktívna multiodborová spolupráca viedla doteraz k viacerým publikáciám najmä v oblasti genomiky, metagenomiky a bioinformatiky. Je spoluautorom 7 patentov (3 schválené, 4 podané) v témach neinvazívnej detekcie chromozomálnych porúch plodu, interpretácii štrukturálnych variantov a bezpečnosti genomických údajov.
V roku 2018 mu bola udelená cena Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej „za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA“. V roku 2019 sa stal zodpovedným riešiteľom štúdie identifikácie a genotypizácie STR motívov so zameraním na klinickú diagnostiku. V ňom má na starosti celkovú koordináciu štúdie, výber vhodných DNA vzoriek na analýzy, pokročilé laboratórne a in silico analýzy, hodnotenie výsledkov a prípravu publikácií. Je národným koordinátorom výskumu pre iniciatívu European COVID-19 Research Data Platform.