Biológia a štatistka majú v dnešej dobe k sebe veľmi blízko. Dôkazom sú aj najnovšie trendy a požiadavky svetových vedeckých žurnálov, ktoré na prelome tisícroči považujú štatistické analýzy za prirodzenú súčasť biologických výskumov.

V našich výskumoch štatistika zohráva dôležitú rolu a tvorí významnú časť našich vedeckých výstupov. Príkladom sú odborné články zamerané na vylepšenie presnosti zabehnutých testov pomocou nových štatistických metód. Výsledky týchto publikácií zohrávajú významnu úlohu v aplikovanej biológii, najmä v oblasti prenatálnej diagnostiky. Vieme preto poskytnúť kvalitné štatistické spracovanie pre dáta z rôznych ovetví, ako aj poradenstvo pri návrhu a vyhodnotení experimentov.

 

Poradenstvo, konzultácie

 • najmä v oblasti dizajnu biologických experimentov
 • vhodnosť aplikácie štatistických metód a strojového učenia pre ľubovolné dáta
 • návrhy modelov

Vyhodnocovanie štatistických dát

 • štatistické testovanie jednorozmerých a viacrozmerných dát využívaním štandardných štatistických testov
 • štatistické hľadanie vzťahov medzi dátami, kovariancie a korelácie, lineárne a nelineárne závislosti
 • komplexná analýza viacrozmerých dát pomocou viacrozmerných štatistických analýz ako PCA, MDS a ďalšie

Modelovanie

 • lineárna regresia
 • nelineárna regresia a príslušný návrh nelineárnych funkcií
 • pravdepodobnostné modely

Strojové učenie

 • metódy oporného bodu
 • neurónové siete
 • simulované žíhanie a iné

 

Kontaktujte nás