Väčšina multi-projektových výskumných laboratórií (ako sú zdielané laboratória) sa pokúša vysporiadať s registráciou, sledovaním, integráciou a monitorovaním vzoriek a ich analýz. Keďže tieto údaje obsahujú osobné informácie, zabezpečené úložisko a prístup má vysokú prioritu aj kvôli novým európskym právnym predpisom. Na zvládnutie týchto výziev sme vyvinuli webový systém riadenia informácií v laboratóriu (LIMS) optimalizovaný pre multi-projektové laboratóriá.

Architektúra LIMS je štandardná trojvrstvová webová aplikácia navrhnutá na podporu ukladania a bioinformatickú analýzu genomických údajov s dôrazom na bezpečnosť genómových a osobných informácií. Ďalší počítačový klastr poskytuje bioinformatické analýzy nad anonymizovanými genómovými dátami bez osobných identifikátorov. Súhrnné správy o analýze sú nemenné, ale s možnosťou opakovanej reanalýzy v prípade modernizácie výpočtových pipeline, pretože systém je ľahko rozšíriteľný o nové typy a verzie pipeline na analýzu údajov.

Každá inštalácia LIMS môže byť použitá na správu viacerých nezávislých projektov s možnosťou priradiť užívateľské role pre každý projekt samostatne. Toto obmedzuje používateľa na prístup len k tým projektom, vzorkám a analýzam, ktoré sú mu priradené. Takto môžeme zhromaždiť veľké množiny genómových údajov v jednom systéme, čo umožňuje uskutočňovať rozsiahle populačné štúdie, ktoré sú založené na agregačných analýzach na veľkej kohorte jednotlivcov.

LIMS poskytuje užívateľské rozhranie na zadávanie rodových stromov, čo je prospešné pri štúdiách dedičných genetických porúch. LIMS má tiež implementáciu navrhovaných ochorení na základe fenotypov z databázy HPO, čo môže ďalej pomôcť lekárom pri rozhodovaní.