Miesto výkonu práce: Bratislava

Trvalý pracovný pomer – plný úväzok

Mzdové podmienky: 1600 Euro + možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a prax

Náplň práce

 • Finančné / projektové riadenie s problematikou národných fondov a EŠIF, skúsenosti s OP VaV / OP VaI/OP II, rámcové programy Horizon 2020, s riadiacimi /sprostredkovateľskými orgánmi (VA, APVV, MH SR) výhodou,
 • Administratívna príprava Žiadosti o grant,
 • Administrácia a participácia na koordinácii implementácie projektu,
 • Monitoring priebehu implementácie projektu podľa schváleného harmonogramu,
 • Administratíva podkladov k verejnému obstarávaniu,
 • Príprava a kompletizácia dokumentácie k monitorovacím správam a reportovanie prostredníctvom ITMS portálu, sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov projektu
 • Príprava a realizácia publicity v rámci platného manuálu pre informovanosť a publicitu vydaného riadiacim orgánom ,
 • Zodpovednosť za dodržiavanie termínov projektového plánu,
 • Príprava projektových správ na pravidelnej báze,
 • Finančné riadenie projektov a ich rozpočtov,
 • Sledovanie čerpania rozpočtov projektov,
 • Príprava harmonogramov finančnej realizácie projektov,
 • Zabezpečenie súladu rozpočtu projektu s finančným plánom,
 • Zabezpečovanie dodržiavania pravidiel podľa právnych predpisov týkajúcich sa implementácie projektov
 • Sledovanie správneho účtovania na hospodárske strediská projektov, kontrola vedenia samostatných analytických evidencií projektu,
 • Sledovanie a dodržiavanie oprávnenosti priamych a nepriamych výdavkov v projekte podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku,
 • Reporting v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantov,
 • Reportovanie výsledkov členom vrcholového managementu,
 • Finančné a zmluvné riadenie dodávateľov,
 • Komunikácia s projektovým a finančným manažérom riadiaceho orgánu,
 • Príprava rozpočtov v rámci predloženia Žiadosti o príspevok,
 • Poskytovanie súčinnosti ďalším členom projektového tímu pri príprave Žiadostí o platbu

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Pracovná zmluva NIE JE viazaná na konkrétny projekt
 • Možnosť ďalšieho kariérneho a profesionálneho rastu v stabilnej spoločnosti s významným postavením v prostredí súkromných zdravotníckych zariadení.
 • Korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa.
 • Podpora ďalšieho osobného vzdelávania.
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov.
 • Príspevok zamestnávateľa na DDS.
 • Príjemné pracovné prostredie.

Vzdelanie

VŠ I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý B2

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

ITMS 2014 +

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Od úspešného uchádzača očakávame:

 • perfektné komunikačné zručnosti,
 • samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť, vysoká osobná flexibilita,
 • silná orientácia na cieľ,
 • schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • schopnosť spolupracovať v tíme, rýchlo sa učiť nové veci,
 • dodržiavanie termínov

Termín nástupu: ASAP