Junior/Senior dátový analytik

Náš tím hľadá posilu pre vývoj biomedicínskych nástrojov založených na umelej inteligencii. Budujeme globálne biomedicínske riešenie pre zrýchlenie a spresnenie diagnostiky s významným prínosom pre klinických genetikov a pacientov s vrodenými genetickými poruchami. Pridaj sa k nám a využi možnosť inováciami skutočne sfunkčniť naše zdravotníctvo.

Read More

Anotácia variantov s filtrovaním a prioritizáciou

Analyses based on massively paralel sequencing detect vast amounts of variants, while only few are responsible for traits of interest. Successful indentification of these few variants requires annotation with various features, especially function prediction score and conservation score. Different annotation data is scattered across various databases, which makes manual annotation a time-consuming and tedious process.

Read More