Geneton vyvinul genetický test na určenie pohlavia dieťaťa už od 10. týždňa tehotenstva, ktorý bol úspešne implementovaný do rutinnej prevádzky. Od roku 2009 je dostupný pre širokú verejnosť pod názvom Babygen test.

Pohlavie dieťaťa je možné identifikovať podľa fragmentov voľne cirkulujúcej DNA, ktorá koluje v krvi matky. Ide o laboratórne spracovanie krvi odobratej štandardným odberom, nepredstavuje teda žiadne riziko pre matku ani dieťa. Po odbere krvi sa sleduje prítomnosť fragmentov z chromozómu Y, ktoré jednoznačne určujú chlapčenský plod. V prípade ich absencie ide o dievčenský plod.