Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Administratívna príprava žiadostí o NFP (Nenávratný finančný príspevok),
• Administrácia a participácia pri koordinácii implementácie projektu,
• Monitoring priebehu implementácie projektu podľa schváleného harmonogramu,
• Zabezpečovanie dodržiavania pravidiel podľa právnych predpisov týkajúcich sa najmä účtovníctva, rozpočtovania, daní a zosúladenie finančného riadenia s pravidlami systému finančného riadenia štrukturálnych fondov s platnou disciplínou organizácie prijímateľa NFP a to v rámci:
• Príprava žiadostí o platbu,
• Ukladanie účtovných dokladov,
• Prípadné ďalšie zverené kompetencie v projekte v presne stanovenom rozsahu,
• Administratíva podkladov k verejnému obstarávaniu,
• Príprava a kompletizácia dokumentácie k monitorovacím správam a jej reportovanie prostredníctvom ITMS portálu,
• Príprava a realizácia publicity v rámci platného manuálu pre informovanosť a publicitu vydaného riadiacim orgánom (VA),
• Zabezpečenie súladu rozpočtu projektu s finančným plánom,
• Zodpovednosť za dodržiavanie termínov projektového plánu,
• Sledovania a dodržiavanie oprávnenosti výdavkov v projekte podľa zmluvy o NFP,
• Sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov projektu,
• Komunikácia s projektovým a finančným manažérom riadiaceho orgánu VA,
• Poskytovanie súčinnosti s ďalšími členmi projektového tímu,
• Príprava projektových správ na pravidelnej báze.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pracovná zmluva NIE JE viazaná na konkrétny projekt.
Možnosť ďalšieho kariérneho a profesionálneho rastu v stabilnej spoločnosti s významným postavením v prostredí súkromných zdravotníckych zariadení.
Korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa.
Podpora ďalšieho osobného vzdelávania.
Systém zamestnaneckých výhod a benefitov.
Príjemné pracovné prostredie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• skúsenosti s projektovým riadením a s problematikou EÚ fondov sú podmienkou, ideálne z operačného programu výskum/vývoj. Riadiaci orgán Výskumná agentúra,
• perfektné komunikačné zručnosti,
• samostatnosť, zodpovednosť, vysoká osobná flexibilita,
• silná orientácia na cieľ,
• schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
• schopnosť spolupracovať a rýchlo sa učiť nové veci,
• tímový hráč.

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis na geneton@geneton.sk.