Prerekvizity a požadované vedomosti: Očakáva sa znalosť matematiky na úrovni maturity z matematiky a práce s excelom na pokročilej úrovni. Odporúča sa absolvovanie kurzu Základné štatistické vyhodnocovanie dát.

Informačný list kurzu: Dizajnovanie experimentu na získanie štatisticky relevantného súboru vzoriek, určenie správneho štatistického testu pre danú analýzu, diferenčné analýzy. Rôzne formy vizualizácie údajov, ich výhody a limitácie. Podľa záujmu zameranie na špecifickú doménu genomických experimentov, napríklad transkriptomické a metagenomické analýzy.

Nadobudnuté vedomosti: Schopnosť správne nadizajnovať experiment podľa požadovanej analýzy. Spracovanie tabuliek do interpretovateľných výstupov. Štatistické zhodnotenie významnosti testovaných hypotéz.

Trvanie kurzu: 2-3 dni