Prerekvizity a požadované vedomosti: Očakáva sa znalosť operačného systému Linux a jeho konzolového rozhrania. Záujemca by mal mať základné znalosti o procese sekvenácie prístrojmi novej generácie (NGS) a základnej práce s biologickými databázami. Odporúča sa absolvovanie kurzu Linux a základné bioinformatické nástroje.

Informačný list kurzu: Zameranie kurzu podľa požiadaviek, napríklad skladanie genómov z NGS čítaní, mapovanie, vyhľadávanie homologických sekvencií, identifikácia a anotácia génov, RNA-Seq diferenčné analýzy, kompozícia mikrobiómu, kontrola kvality a intepretácia výstupov.

Nadobudnuté vedomosti: Znalosť vhodne nadizajnovať experiment podľa požadovanej analýzy. Schopnosť výberu a použitia adekvátnych bioinformatických nástrojov pre požadovanú analýzu. Kontrola jednotlivých krokov analýzy, identifikácia a riešenie problémov súvisiacich s nedokonalosťou laboratórneho spracovania.

Trvanie kurzu: 3-5 dní