V roku 2013 vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je študentkou doktorandského štúdia, v rámci ktorého sa zaoberá funkčnou charakterizáciou patologických variantov vo vybraných dedičných ochoreniach. Ako výskumný pracovník Geneton s.r.o. sa venuje nutrigenomike a sekvenačným analýzam.