Úspešná absolventka štúdia aplikovanej biochémie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Po štúdiu pracovala ako laboratórny diagnostik na TRISOMY teste. V roku 2017 sa stala vedeckým pracovníkom spoločnosti Geneton a zároveň nastúpila na doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore molekulárna biológia.