edecký pracovník a bioinformatik spoločnosti Geneton. Doktorantský titul získal na prestížnej Viedenskej Univerzite v odbore informatika – bioinformatika. Počas doktorandského štúdia publikoval tri články v časopise Bioinformatics, z ktorých dva boli prvoautorské. V súčasnosti publikoval 11 publikácií, je spoluautorom 2 európskych patentových prihlášok a je aj spoluriešiteľ medzinárodného H2020 projektu zameraného na bioinformatiku pangenómov, ktorý sa zaoberá aj štúdiom genomických sekvencií SARS-CoV-2.

Jeho hlavným zameraním je detekcia a analýza copy number variantov (CNV), ktoré sú nositeľom viacerých ochorení a syndrómov, ale taktiež aj bežnej variancie v populácií. Taktiež pracuje na projektoch vedúcich k lepšiemu pochopeniu a genotypizácií STR, automatizovaní interpretácie CNV z hľadiska klinickej praxe, anonymizácií genomických údajov a výskumu v oblasti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, kde prezentuje svoje výsledky prostredníctvom posterov a prezentácií.