Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Katedre molekulárnej biológie, kde sa venuje štúdiu molekulárnych charakteristík fetálnych nukleových kyselín v problematických tehotenstvách s využitím pokrokovej metódy sekvenovania novej generácie (next generation sequencing). Okrem štúdia sa venuje príprave a analýze rôznych typov DNA testov a DNA profilácii, pričom využíva rôzne laboratórne prístroje, vybavené počítačovými softvérmi slúžiacimi na analýzu.