Úspešne absolvoval štúdium v odbore aplikovaná informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. K bioinformatike sa dostal vďaka bakalárskej a diplomovej práci, ktoré sa zaoberali spracovaním genomických variantov. V roku 2016 bol prijatý na externé doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore molekulárna biológia. Jeho témou je efektivizácia bioinformatického spracovania a prezentácie výsledkov exómovej analýzy, ktorej sa venuje pod vedením RNDr. Tomáša Szemesa, PhD. Zúčastnil sa vedeckých konferencií na Slovensku aj v zahraničí. Je spoluatorom publikácie, ktorá sa zaoberá výpočtom fetálnej frakcie. Venuje sa prevažne bioinformatickému spracovaniu variantov a zabezpečeniu citlivých genomických údajov. Je autorom podanej patentovej prihlášky PCT/EP2019/067336 na tému bežnečného uchovania osekvenovaného genómu.