Prerekvizity a požadované vedomosti: Očakáva sa základná znalosť programovacieho jazyka Python. Odporúča sa absolvovanie kurzu Programátorom za 4 dni / Základné modelovanie dát a pokročilé štatistické testovanie.

Informačný list kurzu:

Druhy strojového učenia: učenie s učiteľom, bez učiteľa, posilňovaním. Rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou. Vysvetelenie trénovania a jeho neželaných aspektov – pretrénovania a podtrénovania. Základné oboznámenie sa s najpoužívanejšími trénovacími modelmi strojového učenia.

Výučba práce s Python nástrojmi používanými v strojovom učení: NumPy pre prácu s poľami, Pandas pre spracovanie tabuľkových dát a Matplotlib pre tvorbu grafov. Riešenie praktických úloh v knižnici scikit-learn od prípravy dát až po vyhodnotenie testovaného modelu a vizualizáciu výsledkov.

Nadobudnuté vedomosti: Schopnosť orientovať sa v metódach strojového učenia a voľba vhodného modelu pre dané dáta. Vyhodnotenie schopnosti predikcie natrénovaného modelu a jej vizualizácia. Optimalizácia zvoleného modelu predspracovaním dát a výberom vhodných parametrov.

Trvanie kurzu: 2-3 dni