Prerekvizity a požadované vedomosti: Uchádzač nemusí mať žiadne vedomosti o programovaní, stačí mu logické myslenie.

Informačný list kurzu: Oboznámenie sa s jazykom Python, jeho syntaxou a vývojovým prostredím používaným v kurze (IDLE, Pycharm, Jupyter). Dátové typy a použitie podmienok, cyklov a funkcií v praktických úlohách. Zoznamy jednorozmerné a dvojrozmerné, spracovanie reťazcov a textových súborov. Využitie knižníc numpy a pandas pre spracovanie tabuľkových dát.

Nadobudnuté vedomosti: Základ programovania v jazyku Python. Schopnosť samostatne spracovať tabuľkové dáta. Písanie jednoduchých skriptov.