Prerekvizity a požadované vedomosti: Základné znalosti z oblasti molekulárnej biológie a genetiky.

Informačný list kurzu: Príprava a spracovanie vzoriek na sekvenovanie (1. generácia), analýza dát + riešenie problémových výsledkov. Príprava rôznych typov DNA knižníc na následné sekvenovanie (2. generácia), obsluha prístrojov MiSeq (Illumina) a NextSeq (Illumina). Prezentácia fungovania viacerých druhov platformy na sekvenovanie 2. generácie.

Nadobudnuté vedomosti: Schopnosť samostatnej prípravy vzoriek na sekvenovanie 1. generácie a základné znalosti prípravy rôznych typov DNA knižníc na sekvenovanie 2. generácie (Illumina).

Trvanie kurzu: 2-4 dni