Identifikačné DNA testy sú založené na rovnakej technológii analýzy DNA ako anonymný test otcovstva. Rovnaká technológia umožňuje získanie celosvetovo využiteľných a porovnateľných výsledkov s databázami DNA profilov, pričom túto je možné využiť na identifikáciu pôvodu biologického materiálu pri rôznych životných situáciách. Medzi tieto patrí napríklad identifikácia pôvodu telesných pozostatkov v prípade nehôd, únosov, vrážd, katastrof a pod. alebo v prípade preukazovania podozrenia na neveru.

 • Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu
  Test je určený pre ľudí, ktorí majú záujem o poznanie a archiváciu svojho unikátneho genetického profilu, založeného na analýze súboru celosvetovo využívaných genetických markerov typu STR. Výsledky je možné využiť nielen na osobnú informovanosť, ale napr. tiež na prípadnú identifikáciu biologických vzoriek v prípade únosu, nálezu telesných pozostatkov či identifikáciu príbuzenských vzťahov.
  Cena od 66 €
 • Test identity dvoch vzoriek
  Test je vhodný v prípade, že je potrebné preukázať prítomnosť DNA pochádzajúcej od rovnakých alebo naopak rôznych pôvodcov biologických stôp. Je možné ho využiť napr. pri analýzach detektívneho charakteru, zisťovaní nevery.
  Cena od 149 €
 • Test jednovaječnosti dvojčiat
  Test je možné využiť na preukázanie genetickej identity dvojčiat.
  Cena od 149 €
Typ testu Časová náročnosť Cena s DPH
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu
Štandardná cena 5 pracovných dní 66 €
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59 €
Neštandardná vzorka na analýzu   49 €
Test identity dvoch vzoriek
Štandardná cena 5 pracovných dní 149 €
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59 €
Neštandardná vzorka na analýzu   49 €
Test jednovaječnosti dvojčiat
Štandardná cena 5 pracovných dní 149 €
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59 €